• zhjx386
 • 等级:擂台玩家
 • 等级:擂台玩家
 •  
 • 邮箱已认证
 • 手机已认证
 • 排名
 • 用户名
 • 赢/平/输
 • 准确率
足球推荐战绩

何为连赢? 当前连赢:0 历史最大连赢:10

 • 3天战绩:
 • 4
 • 赢半0
 • 0
 • 输半0
 • 输8
 • 准确率33.3%
 • 7天战绩:
 • 11
 • 赢半0
 • 1
 • 输半1
 • 输12
 • 准确率46.8%
 • 30天战绩:
 • 28
 • 赢半3
 • 3
 • 输半7
 • 输27
 • 准确率49.2%
  近期状态: 输 输 输 输 输
篮球推荐战绩

何为连赢? 当前连赢:0 历史最大连赢:0

 • 3天战绩:
 • 0
 • 0
 • 输0
 • 准确率0%
 • 7天战绩:
 • 0
 • 0
 • 输0
 • 准确率0%
 • 30天战绩:
 • 0
 • 0
 • 输0
 • 准确率0%
  近期状态: 近7天没有发表推荐
zhjx386的最新推荐
 • 赛事
 • 比赛时间
 • 主队
 • 客队
 • 类型
 • 保障
 • 金币
 • 操作
 • 奧乙
 • 06-06 00:30
 • 弗洛里茨多夫
 • 前進斯太爾
 • 半场让球
 • 100
 • 查看
 • 赛事
 • 比赛时间
 • 主队
 • 客队
 • 类型
 • 比分
 • 结果
 • 金币
 • 操作
 • 以甲
 • 06-05 01:00
 • 柏納洛德夏普爾
 • 彼達提克瓦夏普
 • 全场大小
 • 1:1
 • 100
 • 查看
 • 愛沙乙B
 • 06-04 23:30
 • 卡勒威B隊
 • 沃魯
 • 半场大小
 • 1:1
 • 99
 • 查看
 • 愛沙乙B
 • 06-04 23:30
 • 卡勒威B隊
 • 沃魯
 • 半场让球
 • 1:1
 • 99
 • 查看
 • 波蘭丙
 • 06-04 02:05
 • 卡杜華斯
 • 萊茨納
 • 全场大小
 • 2:1
 • 100
 • 查看
 • 阿爾巴超
 • 06-03 23:30
 • 拜利斯
 • 地拉拿
 • 全场大小
 • 1:3
 • 80
 • 查看
 • 阿爾巴超
 • 06-03 23:30
 • 法拿莫達利
 • 維拉斯尼亞
 • 全场大小
 • 1:3
 • 100
 • 查看
 • 球會友誼
 • 06-03 22:00
 • 巴迪斯拉華
 • 尼特拉
 • 全场让球
 • 2:1
 • 100
 • 查看
 • 波蘭乙
 • 06-03 02:40
 • 萊格尼察
 • 史達美歷
 • 全场大小
 • 1:2
 • 100
 • 查看
 • 德丙
 • 06-03 01:00
 • 維多利亞科隆
 • 薛維卡
 • 半场大小
 • 3:0
 • 80
 • 查看
 • 丹超
 • 06-03 01:00
 • 邦比
 • 桑德捷斯基
 • 半场大小
 • 1:0
 • 99
 • 查看
 • 捷乙
 • 06-02 23:00
 • 利森
 • 伊希拉瓦
 • 全场大小
 • 1:1
 • 100
 • 查看
 • 捷乙
 • 06-02 23:00
 • 特瑞尼克
 • 普羅斯捷約夫
 • 全场让球
 • 0:0
 • 80
 • 查看
 • 丹超
 • 06-01 22:00
 • 米迪蘭特
 • 賀森斯
 • 全场大小
 • 0:1
 • 99
 • 查看
 • 白俄超
 • 06-01 01:00
 • 魯赫布雷斯特
 • 比斯特戴拿模
 • 全场让球
 • 1:4
 • 88
 • 查看
 • 匈甲
 • 06-01 00:55
 • 漢維特
 • 迪比辛尼
 • 全场大小
 • 3:1
 • 80
 • 查看
 • 愛沙乙B
 • 05-31 23:59
 • 奎拉
 • 卡勒威B隊
 • 全场大小
 • 0:4
 • 输半
 • 88
 • 查看
 • 捷乙
 • 05-31 23:00
 • 帕爾杜比斯
 • 列本
 • 全场让球
 • 5:0
 • 88
 • 查看
 • K2聯
 • 05-31 15:00
 • 安山綠人
 • 濟州聯
 • 全场大小
 • 1:2
 • 99
 • 查看
 • 捷乙
 • 05-30 23:00
 • 賀拉戴克
 • 特瑞尼克
 • 全场大小
 • 2:2
 • 100
 • 查看
 • 德甲
 • 05-30 21:30
 • 史浩克零四
 • 雲達不萊梅
 • 半场大小
 • 0:1
 • 88
 • 查看