• benbengu66
 • 等级:擂台玩家
 • 等级:擂台玩家
 •  
 • 邮箱已认证
 • 手机已认证
 • 排名
 • 用户名
 • 赢/平/输
 • 准确率
足球推荐战绩

何为连赢? 当前连赢:0 历史最大连赢:0

 • 3天战绩:
 • 0
 • 赢半0
 • 0
 • 输半0
 • 输0
 • 准确率0%
 • 7天战绩:
 • 0
 • 赢半0
 • 0
 • 输半0
 • 输0
 • 准确率0%
 • 30天战绩:
 • 0
 • 赢半0
 • 0
 • 输半0
 • 输0
 • 准确率0%
  近期状态: 近7天没有发表推荐
篮球推荐战绩

何为连赢? 当前连赢:0 历史最大连赢:12

 • 3天战绩:
 • 3
 • 0
 • 输6
 • 准确率33.3%
 • 7天战绩:
 • 9
 • 0
 • 输10
 • 准确率47.4%
 • 30天战绩:
 • 40
 • 1
 • 输36
 • 准确率52.6%
  近期状态: 输 输 输 输 输
benbengu66的最新推荐
 • 赛事
 • 比赛时间
 • 主队
 • 客队
 • 类型
 • 保障
 • 金币
 • 操作
 • 俄籃超
 • 12-03 21:00
 • 列夫達
 • U.葉卡捷琳堡
 • 全场大小
 • 180
 • 查看
 • 赛事
 • 比赛时间
 • 主队
 • 客队
 • 类型
 • 比分
 • 结果
 • 金币
 • 操作