• o木头o
 • 等级:擂台玩家
 • 等级:民间高手
 •  
 • 邮箱已认证
 • 手机已认证
 • 排名
 • 用户名
 • 赢/平/输
 • 准确率
足球推荐战绩

何为连赢? 当前连赢:0 历史最大连赢:0

 • 3天战绩:
 • 0
 • 赢半0
 • 0
 • 输半0
 • 输0
 • 准确率0%
 • 7天战绩:
 • 0
 • 赢半0
 • 0
 • 输半0
 • 输0
 • 准确率0%
 • 30天战绩:
 • 0
 • 赢半0
 • 0
 • 输半0
 • 输0
 • 准确率0%
  近期状态: 近7天没有发表推荐
篮球推荐战绩

何为连赢? 当前连赢:2 历史最大连赢:14

 • 3天战绩:
 • 5
 • 0
 • 输2
 • 准确率71.4%
 • 7天战绩:
 • 13
 • 0
 • 输4
 • 准确率76.5%
 • 30天战绩:
 • 59
 • 1
 • 输16
 • 准确率78.7%
  近期状态: 输 输
o木头o的最新推荐
 • 赛事
 • 比赛时间
 • 主队
 • 客队
 • 类型
 • 保障
 • 金币
 • 操作
 • NCAA
 • 12-11 09:00
 • 普林斯頓
 • 蒙茅斯
 • 全场让球
 • 300
 • 查看
 • NCAA
 • 12-11 10:00
 • 科羅拉多
 • 北愛荷華
 • 全场大小
 • 300
 • 查看
 • 赛事
 • 比赛时间
 • 主队
 • 客队
 • 类型
 • 比分
 • 结果
 • 金币
 • 操作